Case – Kolding Kommune Bygger Fremtidens IGA Hus

Brugerstyringsplatformen var efterhånden strukket til det yderste. Brugerne var begyndt at stille nye krav. Og IT-afdelingen havde ambitioner om at bygge endnu flere af fremtidens løsninger til ledelsen og de ansatte. Det blev startskuddet for Kolding Kommune til at modernisere sit IGA-miljø.  

Kolding Kommune var en af de første kommuner til at rulle en af de helt store IGA-løsninger ud i offentligt regi. Ligesom i dag var kommunen også dengang meget ambitiøs.  

”Vi var med til – som nogen af de første – at sætte en ny standard for, hvordan man i det offentlige arbejder med brugerstyring og systematisering i forhold til IT-systemer,” vurderer Chris B. Nørregaard, der er IT- og digitaliseringschef i Kolding Kommune.  

Tiden løb fra løsningen 

Efter nogle år blev det dog tydeligt, at kommunens unikaløsning var blevet indhentet af tiden og virkeligheden.  

”Som pioner må man på et tidspunkt sande, at man sidder tilbage med noget, der er blevet utidssvarende. Systemet var efterhånden bøjet og brækket til det yderste, så det gav ikke længere mening at udvikle på det. Vi skulle over på en mere moderne og mere standardiseret løsning. Både for at kunne håndtere, at brugerne er et andet sted i dag, end da vi implementerede den første løsning. Og fordi vi strategisk ønsker at fremtidssikre vores brugerstyring og satse meget mere på fx automatisering.” 

Fundamentet er lagt 

Og det blev startskuddet til det, som Chris B. Nørregaard ikke uden stolthed kalder fremtidens IGA-hus. I dag er fundamentet kommet på plads.  

”Kolding Kommune er en stor organisation med et levende miljø, som mange tusinde medarbejdere til daglig er afhængig af. Vores IT-miljø rummer meget forretningskritiske systemer og meget forskellige brugere på forskellige niveauer, hvor IT ikke nødvendigvis er noget, der falder naturligt. Vi ønskede ikke at smide alt det væk, vi havde i forvejen og bare erstatte det med noget nyt. I stedet har vi valgt at bygge fundamentet til noget nyt, mens vi er i drift.” 

Kæmpe opgave  

Implementeringen af den store IGA-løsning er sket i tæt samarbejde med ICY Security, som ifølge Chris B. Nørregaard er et af de få konsulenthuse i Danmark, som har specialistviden og know-how til at løse opgaver af denne type. 

”Kompleksiteten bestod især i, at vi allerede havde et IDM-system med en masse data, som skulle passes rigtigt ind i den opdaterede version. Derudover var integrationen med lønsystemet ny, og det gjorde, at vi måtte kaste en del tid i at få det tilpasset,” fortæller Chris B. Nørregaard.  

”ICY Security har en stærk faglighed og en høj integritet Der er tale om et stort strategisk projekt, som vi har besluttet i tæt samarbejde med forvaltning og forretning. Det kræver en samarbejdspartner, som ikke alene forstår måden, en kommune arbejder på, men som også kan håndtere, at det er en meget stor drift, der skal flyttes og udvikles.”  

Udfordringer på vejen 

Undervejs i samarbejdet var der bump, som Chris B. Nørregaard dog mener blev løst fornuftigt. 

”Vi var alle sammen optimistiske omkring tidsplanen, men det samlede projekt endte med at blive forsinket – ikke mindst fordi det var mere komplekst, end vi først havde håbet på. Og det gjorde det ikke mindre komplekst, at mens ændringerne blev lavet, skulle den eksisterende løsning fungere i dagligdagen for brugerne. Når det er sagt, så er det positivt, at Kolding Kommune og ICY Security altid har fundet hinanden igen. Vi maler ikke hinanden op i en krog eller hiver kontrakten frem og slår hinanden i hovedet med den. I et projekt som dette er det nødvendigt med gensidig tålmodighed.”  

Skal honorere borgernes tillid 

Kolding Kommune står i dag med en fremtidssikret løsning, som Chris Nørregaard og hans kollegaer kan videreudvikle, så den kan håndtere ændringer i organisationen og måden, medarbejderne arbejder på. Samtidig har fagfolkene fået mere indgående kendskab til systemet og dets muligheder.  

”Kommunens ledere oplever, at det bl.a. er blevet mere simpelt og sikkert at administrere de systemer, de anvender til on- og offboarding og brugeradgange. Vi lever i en virkelighed, hvor vi skal fokusere endnu mere på sikkerhed og risikoen for angreb – i det hele taget risikoen for, at noget går galt eller systemerne fejler. Det er borgernes tillid til os, der er på spil, og den vil vi gøre alt for at leve op til.”  

”Vi har genopfundet os selv og har skullet lære vores system at kende én gang til. Der har været en god vidensdeling med ICY Security, som har sikret, at vi er gået fra manuel håndtering til automatisering og betydeligt færre fejl. Vores data er i dag bedre struktureret, og vores nye fundament gør, at vi kan skrue op for automatiseringen og bygge nye smarte løsninger til vores brugere,” slutter Chris B. Nørregaard.