IGA – Identity, Governance & Administration

Med IGA beskytter I jer mod en ellers unødig stor sikkerhedsrisiko. Få kontrol over jeres følsomme og forretningskritiske data.

Skal vi ringe dig op?

Lad os tage en snak om, hvordan vi kan hjælpe jer.

Ring op formular

Hvordan har I styr på jeres adgange?

Hvis der ikke er kontrol over jeres brugeradministration, kan det medføre ineffektive processer, hvor jeres medarbejdere f.eks. skal vente i dagevis på at få den adgang, de har behov for til at udføre deres arbejde. Og er der ikke fuldstændig styr på jeres brugere, udsætter I jer for en unødig stor sikkerhedsrisiko på grund af for mange og for brede adgangstildelinger.

Vellykket Identity, Governance & Administration (IGA) gør, at virksomhedens identiteter bliver automatiseret og styret effektivt og dermed løfter IT-sikkerheden, brugerne og virksomhedens strategiske målsætninger.

Hvad er IGA?

Ingen virksomhed er interesseret i at miste værdifulde forretningsmæssige data eller følsomme personoplysninger.

IGA er effektiv og sikker brugeradministration og beskyttelse af jeres data. IGA giver jer simpelthen kontrol over medarbejdernes system- og dataadgange – og hvor længe adgangene skal være aktive.

I ICY Security fokuserer vi både på de tekniske aspekter af IAM og på de forretningsmæssige. Og derfor lykkes vi i al beskedenhed så godt med vores IGA-projekter.

Få den rigtige IT-sikkerhed og minimer jeres risici nu. Kontakt Jesper Stener og få en snak om IGA i jeres organisation. 

jesper.stener@icysecurity.dk
+45 4068 3285

Hvorfor investere i IGA?

Automatiseret kontrol

IGA automatiserer jeres kontrol med medarbejderes og konsulenters adgange til virksomhedens kritiske IT-systemer. Det betyder mindre administration og mere sikkerhed.

Større sikkerhed

I opnår større IT-sikkerhed, fordi jeres tildeling af adgange bliver konsistent og udelukkende baseret på ”need-to-have”.

Besparelser

  • Færre medarbejdere skal lave manuelle brugeradministrationsprocesser
  • Kort ventetid på oprettelse af brugere
  • Kort ventetid på bestilling af adgange
  • Licensbesparelser fordi medarbejdere kun får adgang til det, de har behov for, når de har behov for det

Compliance

IGA styrker jeres overholdelse af politikker og lovgivning samt mere gennemsigtige revisions- og transaktionsspor.

Agilitet og værdi

Fordi jeres processer bliver hurtigere og mere effektive, opnår I markant mere forretningsmæssige agilitet og værdi.