Identity & Access Management

Hvad er IAM, og hvordan får I succes med de forskellige IAM-løsninger?

Skal vi ringe dig op?

Lad os tage en snak om, hvordan vi kan hjælpe jer.

Ring op formular

Identity & Access Management eller Identity Security er den overordnede paraply for en række løsninger, som hjælper jer til at få styr på jeres adgangsrettigheder på såvel bruger- som computer/-enhedsniveau.

IGA (Identity Governance Administration), PAM (Privileged Access Management), AM (Access Management), EPM (Endpoint Protection Management) og CIAM (Customer Identity & Access Management) dækker hvert deres aspekt inden for identitets- og adgangsstyring.

Alt for mange IAM-projekter tager udgangspunkt i teknologi frem for processer. Det laver vi om på i ICY Security. Sammen med jer kan vi kortlægge jeres organisation og kombinere den med jeres strategi på kort og langt sigt. For en IAM-løsning er ikke bare en IAM-løsning. Vi hjælper jer med at blive klædt på til at foretage de rigtige valg – første gang. Det handler om at vælge en løsning, som hjælper jer til at opfylde jeres sikkerheds- og forretningsmål, samtidig med, at I kan dokumentere compliance med fx GDPR. Succesfuld IAM sikrer, at virksomhedens identiteter bliver automatiseret og kontrolleret effektivt, og det løfter IT-sikkerheden, brugerne og virksomhedens strategiske mål.

Få den rette IT-sikkerhed og minimer dine risici nu. Vi er klar til at hjælpe.

jesper.stener@icysecurity.dk
+45 4068 3285

Hvorfor investere i IAM?

Automatiseret kontrol

Identity Access Management giver jer automatiseret kontrol over de adgange, som medarbejdere og konsulenter har til jeres kritiske IT-systemer. Det betyder helt enkelt mindre administration og mere sikkerhed.

Større sikkerhed

Jeres sikkerhed bliver markant styrket, fordi I nu har konsistente processer for henholdvis adgangstildeling og ”need-to-have” adgangstildeling.

Konkrete besparelser

 

  • Færre medarbejdere skal varetage de manuelle brugeradministrationsprocesser
  • Ventetiden på oprettelse af brugere og bestilling af adgange reduceres væsentligt
  • I reducerer omkostningerne til licenser, fordi medarbejderne kun får adgang til det, de har behov for, når de har behov for det

Overholdelse af politikker

Med en IAM-løsninger bliver det betydeligt nemmere og mere enkelt at overholde jeres politikker og den generelle lovgivning, ligesom I opnår langt mere gennemsigtige revisions- og transaktionsspor.

Gevinst for forretningen

Endelig bliver jeres forretning mere agil og værdiskabende, fordi I får implementeret effektive og hurtige processer.

Hvordan får I alle IAM-fordelene? Vi giver jer en professionel IAM-bedømmelse

– kontakt os allerede i dag

Hvor moden er jeres virksomhed til IAM?

De udfordringer, I står overfor, kombineret med jeres IAM-modenhed er afgørende for, hvordan IAM-aktiviteterne skal gribes an i lige netop jeres organisation.

I har måske modne, men meget manuelle processer for brugeradministration? Eller meget decentral styring af jeres medarbejderes adgange? Jeres brugeroplysninger er måske inkonsistente og mangelfulde?

Med udgangspunkt i lige netop jeres situation finder vi frem til, hvad der skal være næste skridt i processen.

Book en workshop i dag. Kontakt Jesper Stener:
jesper.stener@icysecurity.dk
+45 4068 3285

Er I motiverede for at arbejde (videre) med IAM?

Kontakt os og få en uforpligtende, rådgivende samtale med en IAM-ekspert

Sådan griber vi et IAM-projekt an

Som mange andre virksomheder har I måske aldrig før gennemført et IAM-implementeringsprojekt.
Hvordan skal I gribe det an? Hvor skal I starte og slutte for at undgå faldgruber og sikre fokus?

I får den bedste IAM-løsning, når det præcise billede af jeres konkrete behov er afdækket. Det gør vi ved at analysere, rådgive og problemløse ud fra både et teknisk samt et sikkerheds- og forretningsmæssigt perspektiv. Læs mere her eller bestil jeres foranalyse her.

Det er vigtigt, at scopet på jeres projekt er rigtigt fra start. Derfor er vores metode opbygget, så vi leverer omhyggelig specialist-indsats helt fra projektets begyndelse.

Det succesfulde IAM-projekt

Identity Access Management bliver en succes, når vi fokuserer på, hvordan IAM giver værdi også uden for IT-afdelingen. På den måde får vi motiverede stakeholders på tværs i virksomheden, fordi vi synliggør værdien og gevinsterne på flere niveauer.

IAM handler om mere end compliance, kontrol og omkostningsreducering – det handler om virksomhedens forretningsmæssige målsætninger. I vil med IAM opleve at blive mere konkurrencedygtige og agile. En korrekt udvalgt og implementeret IAM-platform påvirker jeres bundlinje positivt og øger den hastighed, som I når jeres forretningsmæssige målsætninger med. Og så sørger vi for at synliggøre og kommunikere processer og resultater, så der bliver skabt motivation rundt omkring i virksomheden. Det er de faktorer, der tilsammen skaber et succesfuldt IAM-projekt. 

SE MODELLEN FOR ET SUCCESFULDT IAM PROJEKT

Hvorfor ICY Security lykkes så godt med IAM

Vi hører desværre om alt for mange IAM-projekter, der ikke har kunnet indfri forventningerne og høste de fordele, der er stillet i udsigt forud for projektet. Vi har analyseret, hvori risici ligger, og har sammensat en metode til at skabe vellykkede IAM-projekter.

I ICY Security er filosofien, at IAM-projekter kun bliver en succes, når de giver åbenlys forretningsmæssig værdi. Og det er lige netop her, at ICY Security adskiller sig fra andre IAM implementeringspartnere: Vi bygger solid bro mellem forretning og teknik.

IAM er ikke en teknisk, men en forretningsmæssig disciplin – og vores erfaringer med store, danske og internationale virksomheder viser os, at vi kommer sikkert i mål, når vi arbejder på den måde, som vi gør. 

I tvivl om valg af IAM-leverandør?

Overvejer I at investere i IAM, men er i tvivl om, hvilken software der vil passe bedst til lige netop jeres organisation? Det rigtige valg af softwareplatform er afgørende for, om jeres IAM-investering når målene – og det er et valg, I skal leve med i mange år. Hvordan sikrer I, at I vælger rigtigt?

I ICY Security har vi stor erfaring i at klæde vores kunder på, så de kan foretage det rigtige leverandørvalg. Fordi vi har 100% fokus på IAM og kender markedet ind og ud, ved vi, hvilke styrker og svagheder de forskellige platforme har. Vi giver jer uvildig rådgivning og hjælper jer sikkert gennem kravspecificering, short-listing, analyse og valg af leverandør.