IAM ERFA-grupper

Få adgang til et fortroligt forum, hvor du og de øvrige medlemmer kan dele jeres erfaringer og udfordringer med Identity & Access Management.

Et fagligt fællesskab for både
private og offentlige virksomheder

Uanset hvilken branche du kommer fra, får du praktisk, anvendelig viden om IAM og bliver inspireret af andre, der også arbejder med det. Møderne afholdes i Ballerup og Aarhus ca. en gang i kvartalet og målet er at dele viden om aktuelle emner inden for IAM. Kontakt os i dag for at blive medlem af en af ERFA-grupperne.

Hvad får du ud af IAM ERFA-grupperne?

Fagligt fællesskab

IAM ERFA-gruppen er et fagligt fællesskab for private og offentlige virksomheder, hvor medlemmerne diskuterer og deler erfaringer med IAM på forretningsniveau i et fortroligt forum.

FLEKSIBELT OPSLAG - NECTAR

Praktisk og anvendelig viden

Tilgangen på møderne er praktisk og anvendelig og har til formål at dele medlemmernes viden om og nysgerrighed for aktuelle IAM-emner og emner, som det er strategisk vigtigt for jer at få på agendaen inden for nærmeste fremtid.

ENKEL IGA INTEGRATION - NECTAR

Udvid dit netværk

Du kan netværke med de andre medlemmer, som også er fagfolk med interesse for IAM – og dermed udvide dit professionelle netværk og få inspiration fra andres arbejde.

ERFA-grupper i Ballerup og Aarhus

Der er kæmpe interesse for de nye ERFA-grupper, og der er allerede oprettet fire grupper: Tre i Øst (Ballerup) og en i Vest (Aarhus). Hver gruppe tæller omkring 15 medlemmer, som alle arbejder med IAM som fagområde – med strategisk sigte eller med mere teknisk orientering.

Det er gratis at være medlem af IAM ERFA-grupperne. Møderne afvikles som regel i tidsrummet 09:00-13:00 med mulighed for efterfølgende at netværke mere direkte med de andre medlemmer.

IAM på agendaen

I ERFA-grupperne taler vi om, hvordan IAM kan støtte jeres strategi og mål. Dialogen tager udgangspunkt i jeres forretning og de processer, I arbejder med og måske gerne vil forandre.

Vi kommer også ind på de teknologiske muligheder og begrænsninger, I møder. Vi taler åbent om udfordringer og oplevede svagheder og er ikke bange for at bringe sårbare emner til bords.

ICY Security faciliterer, men det er jeres ERFA-gruppe

IAM ERFA-grupperne koordineres og faciliteres af ICY Security, men er et 100% neutralt forum. Møderne afholdes som udgangspunkt i ICY Security faciliteter i Ballerup og Aarhus, men kan ind imellem også afholdes hos et af medlemmerne. Det aftales fra gang til gang.

Det vil (i begrænset omfang) være muligt at deltage via Teams, men også her har vi få pladser til rådighed – for at holde den samlede gruppes størrelse på et passende antal, hvor alle kan komme til orde.

Møderne afholdes på dansk. Vi ser på at åbne nye ERFA-grupper senere på året, som vil køre på engelsk.

Tilmeld dig IAM ERFA-grupperne

Ønsker du at blive medlem af en af ERFA-grupperne, eller vil du have mere information, kan du skrive på:

ERFA-oest@icysecurity.dk (Ballerup)
ERFA-vest@icysecurity.dk (Aarhus)

eller kontakte Jakob Riis direkte på:
jakob.riis@icysecurity.dk eller +45 29135861.

Vi glæder os til at se dig.
IAM ERFA-gruppe Øst og Vest

Har du spørgsmål?
Vi er klar til at hjælpe

Lad os tage en snak om, hvad ERFA grupperne kan gøre for jer.

Jeg vil gerne have mere information om ERFA-gruppe Øst
Hvilken gruppe ønsker du at høre mere om?
Samtykke